Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από Μηχανικό περιβάλλοντος, Μηχανολόγο Μηχανικό, αποκλειστικούς εξωτερικούς συνεργάτες ειδικευμένους σε δράσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, στελέχη διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης και αποκλειστικά ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

288834
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates