Στόχος της εταιρείας, είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα ενδιαφέροντός τους. Η ταχύτητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε συνδυασμό με την εμπειρία της αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία.
Το Όραμά της εταιρείας, ενισχύεται από το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης που διαθέτει η ιδρυτική της ομάδα απέναντι στο περιβάλλον και τη διοχέτευση αυτής της φιλοσοφίας και στάσης στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που αποτελεί και το βασικότερο «όχημα» για την επιτυχία.
Στο άμεσο μέλλον σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στοχεύει στην δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων και ολοκληρωμένων μονάδων διαχείρισης και ανάκτησης υλικών ανακύκλωσης και μη επικίνδυνων αποβλήτων και την τελική προώθησή τους στη τοπική και διεθνή αγορά .

288805
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates