Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ παρέχει άμεσες και αξιόπιστες υπηρεσίες με περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται γύρω από την παραγωγή απορριμμάτων σε βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρεία έχοντας αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων είναι σε θέση να υποστηρίξει τις ανάγκες κάθε πελάτη βασισμένα σε μελέτες οργάνωσης και αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει και το άρτιο εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει υπηρεσίες που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία περιβάλλοντος και προσφέρει παράλληλα κοινωνικά οφέλη.
Με τον κατάλληλο εξοπλισμό η εταιρεία αναλαμβάνει την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων από βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, λιμάνια κλπ.

293823
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates