Αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος του συστήματος διαχείρισης της εταιρείας. Όλες οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 διασφαλίζοντας μέθοδο και συστηματικό έλεγχο όλων των επιχειρησιακών ενεργειών της εταιρείας μας ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
H εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 εξασφαλίζει στην εταιρεία μας τα εξής:
• σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και τελικών προϊόντων,
• καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών και συνεπώς οργάνωση του συστήματος,
• ικανοποίηση πελατών,
• συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

288805
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates