Η εταιρεία στην προσπάθεια να ελέγχει όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας βάση του προτύπου OHSAS 18001:2007.
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ συμβάλλει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής του συστήματος με στόχο την μείωση της επικινδυνότητας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων ατυχήματος του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

288807
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates