• Δημόσιος Τομέας:


Δήμος Πατρέων, ΔΕΗ Πατρών, ΟΛΠΑ Πατρών, Δήμος Αιγιαλείας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου, ΔΕΥΑ Αιγίου, Δήμος Δύμης, Δήμος Ερινεού, Δήμος Συμπολιτείας, Δήμος Αροανίας, Δήμος Παραλίας, Δήμος Μεσσάτιδας, Δήμος Ευρωστίνης, Δήμος Λευκασίου, Δήμος Ρίου, Δήμος Καλαβρύτων, Δήμος Γαστούνης, Δήμος Δύμης, Δήμος Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας, Δήμος Ιωαννιτών.

 

  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις:


MAKRO CASH & CURRY, TITAN A.E. , ΑΓΕΤ ¨ΗΡΑΚΛΗΣ¨, GOODY’S, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε., GEORGIA PACIFIC HELLAS, ΞΗΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., HELLENIC FOODSERVICE, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. ALPHA BANK και άλλοι.

288803
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates